Marten Hendriks Scrolling Interface Pokerface 2000


typography Karel Martens (guest appearance)


Uit elkaar geplaatste cannelures worden Zuilen. Een zuil is een verdichte zuilengalerij.


Cannelures placed from each other become columns.
A column is a condensed peristyle.